Tivat Boutique

99200,00
Na zahtev kupca, stanovi se mogu kombinovati u fazi
izgradnje sa mogućnošću preuređenja celog sprata u sopstvene prostrane
stanove. Stanovi se prodaju sa finom unutrašnjom završnom obradom.
Period izgradnje: februar 2024 - maj 2025 U prizemlju se nalaze 4
poslovna prostora ukupne površine 150 m2, koji će naknadno dopuniti
zgradu u vidu prodavnica i salona. Svakom stanu je dodeljeno parking
mesto u podzemnoj garaži. Fasada objekta biće obrađena prirodnim
kamenom, a celokupna spoljašnjost kuće će biti urađena u klasičnom
primorskom stilu.