Građevinsko zemljište za vilu sa bazenom

Zemljište površine 1632 m2 koje se nalazi na prvoj liniji Boke Kotorske u blizini sela Muo. Parcela sa mogučnošću izgradnje. Površina urbanističke parcele iznosi 1052,6m2, na koju se odnose sledeći urbanistički pokazatelji
- indeks građevinskog spota 0,3
- indeks bruto građevinske površine 0,8
- spratnost P+1+Pk. - planirani parking
- jedno parking mesto za svaki sprat.

Opština: Kotor

Naselje: Muo

Veličina parcele: 1632