Zemljište u razvojnoj zoni sela Tudorovići

9090
293500,00
Površina zemljišta je 1174 m2. Parcela je dio urbanističke parcele br.74 površine od 1076 m2, na kojoj su utvrđeni sledeći urbanistički pokazatelji:
- indeks zauzetosti 0,2, površina 220 m2;
- bruto građevinska površina - indeks izgradjenosti 0,6, površina 660 m2;
- spratnost - P+P+1
- namena - smeštaj, turizam, komercijalne delatnosti u vezi sa pružanjem turističkih usluga.
Do lokacije vodi put. U skladu sa tehničkim specifikacijama, lokacija će biti priključena na električnu mrežu i vodovod.
Udaljenost od lokaliteta do obale u pravoj liniji je oko 1 km.

Grad: Budva

Naselje: Tudorovići

Površina placa: 1174