Gradjevinska parcela u ravnici.

9091
280000,00
Površina placa - 3861m2. Plac se nalazi na poluostrvu Krimovica u regionu Zagora. Zemljište sa ravnom površinom uz put. Sa parcele se pruža pogled na planinu. Mirno mesto. Struja je priključena na plac.
Od ukupne parcele izdvojena je površina od 3000 m2 za formiranje gradjevisnkog placa.
Moguća je izgradnja objekta stambene namjene, kako za individualni boravak tako i za boravak više porodica.
Ukupna bruto građevinska površina iznosi 3088,8 m2 (indeks 0,8); površina pod objektima je 1158,3 m2 (indeks 0,3); spratnost P+1+Pk. Dodatno, dozvoljena je izgradnja podzemnih etaža za nestambene svrhe.
Svi potrebni urbanistički tehnički uslovi (UTU) su izdati

Grad: Kotor

Naselje: Zagora

Površina placa: 3861