Plac za izgradnju porodične kuće

8945
250000,00
Plac se nalazi u sklopu grada Bijela na udaljenosti od 800 metara od mora.
Do lokacije postoji put, obezbeđene su gradske komunikacije: voda i struja.
Presek pravilnog oblika, izveden u kaskadama. Površina placa je 1917m2.
Plan predviđa izgradnju individualne kuće od dvije etaže.
Indeks zauzetosti - 0,4
Indeks izgradjenosti - 0,8

Grad: Herceg Novi

Naselje: Bijela

Površina placa: 1917